UPDATE – Sportlaan Driene Hengelo

9 september 2022
UPDATE – Sportlaan Driene Hengelo

Beste heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de tijdelijke huisvesting op Sportlaan Driene in Hengelo.
 
Werkzaamheden tijdelijke huisvesting
De voorbereiding voor de tijdelijke huisvesting is in volle gang. De omgevingsvergunning voor het plaatsen van 200 woonunits is aangevraagd en wordt naar verwachting binnen enkele weken verleend door de gemeente Hengelo. De komende week beginnen we met de eerste werkzaamheden op de locatie. We starten met het plaatsen van de bouwhekken. Aansluitend volgen de sloopwerkzaamheden van het linker deel naast de sporthal. We doen ons best om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 
  
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.

Met vriendelijke groet,
Pascal Lutjenhuis
VOF Leyten-Trebbe 
 
NB: U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder uw contactgegevens heeft doorgegeven aan Trebbe of Leyten. Indien u deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kunt u een email sturen met verzoek tot uitschrijving aan info@trebbe.nlTerugblik 35 jaar bestaan EHPC

Afgelopen 3 aug was het precies 35 jaar geleden dat de Eerste Hengelose Petanque Club werd opgericht.

Een en anders ontstond vanuit de tennisclub van het toenmalige Heemaf .

Na het genieten van een lekker diner werd deze verjaardag op een gezellige manier voortgezet op de banen , waar nog zonodig  een partijtje gespeeld moest worden.

De meeste mensen hadden er op het laatst moeite mee om de bal bij het butje te krijgen. dit lag niet aan de ballen of aan het butje………………

Een mooi terugblik op dit heugelijke feit op naar de 40 jaar.

Met vriendelijke groet,

Leo Leverink

Ontikkeling van Sportlaan Driene in Hengelo

18 Juli 2022

UPDATE – Sportlaan Driene Hengelo

Beste heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u graag over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van Sportlaan Driene in Hengelo.

 Collegebesluit visie                                                                            

Afgelopen dinsdag, 12 juli, heeft er een collegevergadering plaatsgevonden waarbij de gebiedsvisie is behandeld. De visie is akkoord bevonden en na de vakantie wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorafgaand aan deze gemeenteraad is er nog een Politieke Markt.

 Onderzoeken op locatie

De afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten. Een groot aantal onderzoeken op locatie zijn inmiddels afgrond. De resultaten van de onderzoeken worden de komende maanden verwerkt in de verdere uitwerking van de plannen.

 Werksessie

Samen met de gemeente Hengelo heeft er een werksessie in het veld plaatsgevonden. Tijdens deze sessie hebben we samen met RRog Stedenbouw en Landschap een ronde gemaakt over de locatie. Hierbij zijn verschillende aandachtpunten van het gebied in kaart gebracht. Deze aandachtspunten samen met de resultaten uit de onderzoeken, dragen bij aan een zorgvuldige uitwerking van de ontwikkeling van dit gebied. Samen komen we steeds een stap verder in de ontwikkeling van Campus Driene.

Tijdelijke huisvesting

De tijdelijke huisvesting wordt inmiddels voorbereid. De omgevingsvergunning hiervoor is aangevraagd en wij verwachten in het najaar te kunnen starten met de plaatsing van 200 woonunits. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven, starten we met de sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van terrein. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Voor nu wensen we u alvast een hele fijne vakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Pascal Lutjenhuis
VOF Leyten-Trebbe

NB: U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder uw contactgegevens heeft doorgegeven aan Trebbe of Leyten. Indien u deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kunt u een email sturen met verzoek tot uitschrijving aan info@trebbe.nl

Tuinhuisje niet bestand tegen de storm Eunice

Eunice de zwaarste storm sinds 1970 heeft ons tuinhuisje omver geblazen.

Leo en Tanno hebben nog geprobeerd de restanten van het tuinhuisje vast te zetten.

Maar de storm was te krachten en heeft wat later ons tuinhuisje compleet vernield.

Maandagmiddag gaan we de restanten van het tuinhuisje afvoeren.

De nog her te gebruiken goederen mogen we tijdelijk opslaan in de garage van Hetty.    

Wij zijn trots op onze nieuw verlichting!

De nieuwe verlichting

Na maandenlange voorbereiding en uitvoering is het, ondanks de Corona, ons toch gelukt om deze prachtige verlichting te realiseren. En daar zijn we toch wel een beetje trots op. En mooi op tijd nu de avonden weer korter/donkerder worden. Dat we er maar lang plezier van mogen beleven. Dus kom snel kijken en neem de gekleurde butes maar mee want ook deze zijn nu goed zichtbaar!