Kettingbrief

Hij is terug bij de afzender ” de activiteiten groep “

Een leuke actie van deze groep in een tijd dat we elkaar weinig tegen kwamen.

Gelukkig kunnen we deze vervelende tijd achter ons laten en wordt alles weer een beetje normaal.

Mooie reacties van de leden zoals in de bijlage te lezen is.

Een jury heeft de volgende personen uitgekozen die voor een prijsje in aanmerking komen.

Nr.1 Jan Eshuis bakkers bon van € 15,-

Nr.2 Gerard Zander      bon van € 10,-

Nr. 3 Hetty Hagreis       bon van €  5,-

Van harte gefeliciteerd.

Namens het bestuur Lammert en Rob bedankt voor de inzet.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Facelift van onze Jeu de Boules banen

Als compensatie van het niet kunnen spelen het afgelopen jaar, hebben we gemeend om de banen een facelift te geven.

Van de gemeente hebben we een vergoeding gekregen over het afgelopen jaar, wat we konden investeren in iets moois.
In overleg met het bestuur zijn wij als onderhoudsploeg bezig met het aanleggen van een 7 tal nieuw in te richten banen met zand en verschillende grofheden van grind.

Baan 14 wordt een zandbak, 13+12 grof grind  11+10 iets minder grof en  9+8 nog iets minder grof. De bedoeling is om vaker op deze banen te oefenen als je van plan bent om eens competitie te spelen of eens deelnemen aan een  een toernooi bij één van de zusters verenigingen die vaak verschillende banen hebben. Dan ben je daar beter op getraind. 
De eerste 7 banen worden iets aangevuld met zeer dun grind zodat een ieder daar ouderwets op kan spelen.
Hopend dat jullie je hierin kunnen vinden, dan gaan we door met de aanleg.

Met vriendelijke groet,      

De onderhoudsploeg

Aanbrengen van grof grind op de banen 12 en 13

Samenwerking op Sportpark Groot Driene

In een werkgroep vanuit Juliana wordt gesproken tot meer samenwerking met alle verenigingen binnen het sportpark Groot Driene zoals eerder besproken.

Vanuit deze werkgroep ontvingen wij de hieronder omschreven informatie onze kant op.

Wij zijn samen met onze buren,

S.v. Juliana ’32 –  Jeu de Boules E.H.P.C. –  Scouting Jeanne D’Arc / St. Patrick,
aan het kijken hoe wij op het plein, wat toegang geeft tot onze club,
meer herkenbaarheid kunnen creëren voor Sportpark Groot Driene.

Het oogt nu namelijk rommelig en heeft geen juiste uitstraling.

Het idee is om onderstaande bord te vervangen door een bord met verlichting waarop

Sportpark Groot Driene staat met daaronder een slagzin en daar weer onder de logo’s van alle bovengenoemde clubs.

Doel hiervan is:

-herkenbaarheid van Sportpark Groot Driene
-versterking hierdoor van alle clubs
-meer leden naar alle clubs trekken

Daarna wordt er gekeken naar de bewegwijzering (in dezelfde stijl) naar ieder afzonderlijke club.

In een later stadium wordt gekeken hoe wij elkaar kunnen versterken door onderlinge samenwerking. In welke vorm daar wordt nog over vergaderd.

Ik houd jullie hiervan op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Marlou Tuerlings
ledenwerving

Wijziging redactie website

De redactie van onze website “Jeu de boules EHPC” wordt vanaf 11-12-2020 verzorgd door Cor van der Zalm.

Leden die een foto, video, verslag van een toernooi, stand competities enz. op de website willen plaatsen, dienen deze naar het e-mailadres van Cor te versturen.

Zie voor het e-mailadres van Cor onze ledenlijst.

Wij zijn trots op onze nieuw verlichting!

De nieuwe verlichting

Na maandenlange voorbereiding en uitvoering is het, ondanks de Corona, ons toch gelukt om deze prachtige verlichting te realiseren. En daar zijn we toch wel een beetje trots op. En mooi op tijd nu de avonden weer korter/donkerder worden. Dat we er maar lang plezier van mogen beleven. Dus kom snel kijken en neem de gekleurde butes maar mee want ook deze zijn nu goed zichtbaar!